برای ارتباط ازطریق فرم تماس باما و یا راه های ارتباطی دیگرمیتوانید با بخش مشاوره و بازاریابی تیم دیمارینگ ارتباط حاصل فرمایید

البرز- کرج,بخش گلشهر بلوار شهید هوشیار,کوچه فاز 2شهرک استادان,دانش یک,پلاک 6 طبقه 3 واحد 5 به کد پستی:3198791754

contact@dimaring.ir